Centralizează toate opririle și staționările vehiculului

 • Afișează informații cu privire la opririle și staționările vehiculelor, respectiv:
  • Adresa opririi vehiculului
  • Data și ora opririi vehiculului
  • Durata stationării (motor oprit)
  • Durata opririi (motor pornit și viteză zero)
 • Poate fi generat pe orice interval de timp.
 • Poate fi vizualizat în aplicația KTrack sau exportat în format excel, word, csv sau pdf.
 • Poate fi configurat pentru a fi generat automat și transmis pe orice adresă de e-mail.