Firmele de construcţii se confruntă cu diverse probleme, de la sustragerea angajaţilor de la sarcinile de lucru, până la utilizarea nejustificată a utilajelor din dotare. Administrarea eficientă a activităţilor de pe şantier necesită un control permanent asupra personalului, a utilajelor necesare desfăşurării activităţilor şi asupra manevrelor realizate de utilaje (excavare, basculare, acţionarea braţului macaralei etc.)

Beneficii

 • Administrarea şi managementul eficient al activităţilor pe şantier
 • Monitorizarea manevrelor realizate de vehiculele din dotare (basculare, acţionare braţ de macara, malaxare, excavare etc.)
 • Utilizarea responsabilă a utilajelor: monitorizarea turaţiei motorului (în sarcină sau la relanti)
 • Monitorizarea senzorilor (senzori pe uşi, capotă, portbagaj, temperatură)
 • Preluarea informaţiilor de la computerul de bord al vehiculului, CAN-bus (nivel şi consum de carburant, distanţă parcursă, timpi de funcţionare a motorului, turaţie a motorului, viteză de deplasare etc.)
 • Reducerea costurilor cu carburantul şi depistarea furtului de combustibil
 • Importul fişelor de carburant emise de furnizori
 • Monitorizarea în timp real a întregului parc auto
 • Utilizarea eficientă a flotei prin eliminarea pauzelor nejustificate
 • Managementul costurilor de întreţinere, revizii etc.
 • Monitorizarea transportului efectuat de şoferi (controlul curselor) şi eliminarea utilizării vehiculelor şi utilajelor în interes personal
 • Indentificarea șoferului de la bordul vehiculului (iButton sau RFID)
 • Monitorizarea stilului de condus al şoferilor (accelerări, frânări bruşte, abordare periculoasă a curbelor)
 • Evidența reviziilor, CASCO, RCA, ITP, vinietă, schimb de ulei, schimb de anvelope, licenţă de transport, evidenţă a accidentelor, cărților de identitate, permiselor de conducere, atestatelor profesionale, vizelor medicale, testelor psihologice
 • Localizarea şi blocarea utilajelor în caz de furt sau avarie
 • Transmiterea de alarme şi rapoarte automate

Soluții

Monitorizare în timp real

Identificare a poziției geografice, a stării motorului și accesarea în timp real a datelor fiecărui vehicul.

Rapoarte generale

Rapoarte complexe, grafice și tabelare, esențiale pentru gestionarea eficientă a flotei.

Evidență a documentelor și a alarmelor

Gestionarea documentelor șoferilor și vehiculelor și configurarea alarmelor.

Stil de condus al șoferilor

Informații statistice și alarme cu privire la stilul de condus al șoferilor.

Interfață CAN/FMS

Informații preluate din computerul de bord al vehiculului (consum, nivel, turație, index de kilometraj).

Import de date

Import rapid al informațiilor în cadrul aplicației KTrack.

Nivel de carburant

Monitorizarea evoluției nivelului de carburant din rezervor, prin intermediul sondei litrometrice.

Monitorizare a temperaturii

Monitorizare a temperaturii din zona cargo.

Monitorizare a ușilor

Monitorizare a deschiderii/închiderii ușilor.

Indentificare șofer

Identificarea șoferului prin soluții RFID sau iButton.

Descărcare de date din tahograf

Descărcare de la distanță a fișierelor din tahograf, conform legislației în vigoare.

Timpi de condus și de repaus

Monitorizare a timpilor de condus, odihnă, repaus și abateri legislative, preluate din tahograful digital.

Alte soluții