Într-o lume aflată în continuă schimbare, care pune un accent deosebit pe mobilitate, soluțiile de administrare eficientă a flotelor auto devin tot mai importante și joacă un rol strategic în dezvoltarea unei companii. 

Soluţie telematică destinată monitorizării și managementului eficient al parcului auto, KTrack asigură localizarea și managementul online al vehiculelor, în timp real, prin intermediul unei aplicații web securizate.

KTrack poate fi customizată în funcție de nevoile și riscurile cu care se confruntă fiecare industrie, având ca beneficii reducerea costurilor de exploatare a parcului auto, optimizarea consumurilor, a activităţii și productivității angajaţilor, precum și minimizarea riscurilor operaționale.

SCHENKER LOGISTICS ROMANIA

HEIDELBERG CEMENT

CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE

RAFI GRUP

RISK ELECTRONICS LTD

UTI

TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ

ALTIMATE