Import rapid al informațiilor în cadrul aplicației KTrack

Aplicația KTrack oferă posibilitatea de a importa documentele șoferilor și vehiculelor, alimentările de carburant, datele despre anvelope, șoferi, zone de interes, informații cu privire la service, accidente, indexul de kilometraj și indexul orelor de funcționare ale motorului.

Modul de import permite actualizarea rapidă a tuturor informațiilor din cadrul aplicației KTrack.

Afișează un registru al importurilor în care sunt evidențiate cele realizate cu succes, precum și cele care nu au fost finalizate.

Beneficii

  • Completarea rapidă a documentelor șoferilor și vehiculelor
  • Evidența permanentă a alimentărilor de carburant
  • Crearea rapidă a zonelor/punctelor de interes
  • Evidența importurilor realizate
  • Actualizarea indexului de kilometraj și a indexului cu orele de funcționare a motorului, pentru vehiculele care nu au preluată această informație din computerul de bord.

Componentele soluției

Import de date

Import rapid al documentelor șoferilor, vehiculelor, alimentărilor de carburant, zonelor de interes etc.

Registru de import

Registru ce permite monitorizarea importurilor efectuate.