Costurile cu flota auto necesită o abordare foarte atentă din partea companiilor, indiferent de profilul acestora, întrucât modul în care sunt gestionate acestea poate face diferența între succes sau faliment, pe o piață extrem de competitivă. 

Administrare deficitară a automobilului sau consumul excesiv de combustibil, pot fi eliminate cu ajutorul soluției de monitorizare și administrare a flotelor auto, KTrack, care asigură:

  • Reducere a costurilor de exploatare a parcului auto
  • Reducere a costurilor cu carburanţii şi depistarea furturilor de combustibil
  • Management al costurilor de întreţinere
  • Eliminare a utilizării vehiculelor în interes personal şi controlul traseelor efectuate
  • Localizare rapidă a vehiculelor în caz de furt sau avarie
  • Reducere a primelor de asigurare