Pentru companiile de stat care deservesc utilități publice, utilizarea unor sisteme de monitorizare a autovehiculelor din flotă este necesară pentru controlul și eficientizarea activității, precum și pentru reducerea cheltuielilor administrative. Un astfel de sistem poate furniza informații valoroase, într-un timp foarte scurt, fără a angaja personal administrativ suplimentar.

De asemenea, sistemul contribuie la:

 • Imbunătățirea productivității angajaților
 • Creșterea timpului de viață a resurselor prin efectuarea la timp a reviziilor
 • Asigurarea conformității cu normele europene

Tipuri de companii de stat:

 • Transport public
 • Companii de salubritate
 • Companii de deszăpezire
 • Companii de apă-canal
 • Companii de gaz şi electricitate
 • Companii de asigurare a ordinii publice şi urgenţă (poliţie, pompieri, ambulanţă)

Beneficii

 • Gestionarea eficientă a operaţiunilor legate de administrarea parcului auto.
 • Localizarea celor mai apropiate vehicule de intervenţie de o anumită adresă/POI.
 • Verificarea timpului de intervenţie.
 • Monitorizarea manevrelor realizate de maşinile din dotare.
 • Reducerea cheltuielilor şi a timpului de intervenţie.
 • Reducerea numărului de vehicule prin creșterea gradului de utilizare al parcului auto.
 • Existenţa unei dovezi concrete a prestației.
 • Gestionarea alimentării cu carburant prin importul fişelor emise de furnizori (Petrom, Rompetrol, OMW, MOL etc.).
 • Monitorizarea în timp real a întregului parc auto.
 • Evidenţa abaterilor de la traseu şi furnizarea de informaţii reale despre timpul efectiv de lucru.
 • Reducerea costurilor (urmărirea consumurilor) şi eliminarea situaţiilor de sustragere de carburant.
 • Creşterea calităţii serviciilor prin utilizarea eficientă a flotei.
 • Reducerea costurilor de întreţinere.
 • Localizarea şi blocarea motorului unui autovehicul în cazul furtului sau avariei acestuia.
 • Transmiterea de alarme şi rapoarte automate.

Soluții dedicate

Monitorizare în timp real

Identificare a poziției geografice, a stării motorului și accesarea în timp real a datelor fiecărui vehicul.

Rapoarte generale

Rapoarte complexe, grafice și tabelare, esențiale pentru gestionarea eficientă a flotei.

Evidență a documentelor și a alarmelor

Gestionarea documentelor șoferilor și vehiculelor și configurarea alarmelor.

Stil de condus al șoferilor

Informații statistice și alarme cu privire la stilul de condus al șoferilor.

Interfață CAN/FMS

Informații preluate din computerul de bord al vehiculului (consum, nivel, turație, index de kilometraj).

Import de date

Import rapid al informațiilor în cadrul aplicației KTrack.

Nivel de carburant

Monitorizarea evoluției nivelului de carburant din rezervor, prin intermediul sondei litrometrice.

Planificare de rute

Planificare a rutelor, verificare a respectării acestora și alarmare în cazul abaterii de la ruta alocată.

Indentificare a șoferului

Identificare a șoferului prin soluții RFID sau iButton.

Descărcare de date din tahograf

Descărcare de la distanță a fișierelor din tahograf, conform legislației în vigoare.

Timpi de condus și de repaus

Monitorizare a timpilor de condus, odihnă, repaus și abateri legislative, preluate din tahograful digital.

Alte soluții