Import rapid al documentelor șoferilor, vehiculelor, alimentărilor de carburant, zonelor de interes etc.

  • Acest modul permite importul:
    • Informațiilor despre șoferi: carte de identitate, permis de conducere, atestate profesionale, viză medicală, test psihologic, instructaj periodic, card șofer
    • Informații despre vehicule: carte de identitate, certificat de înmatriculare, ITP, RCA, vinietă, CASCO, verificare tahograf, ISCIR, licență de transport a mărfurilor periculoase, revizii tehnice și periodice, schimb de ulei, anvelope
    • Alimentărilor de carburant, achiziției/schimbului anvelopelor, zonelor de interes, evidenței service și a accidentelor, indexului de kilometraj, indexul orelor de funcționare a motorului
  • Modul de import permite actualizarea rapidă a tuturor informațiilor din cadrul aplicației KTrack.