Fereastră dedicată gestionării alarmelor privind expirarea documentelor, înlocuirea anvelopelor sau efectuarea reviziilor.

 • Afișează centralizat alarmele cu privire la:
  • Expirarea valabilității documentelorșoferilor: carte de identitate, permis de conducere, atestateprofesionale, viză medicală, test psihologic, instructaj periodic și card șofer
  • Expirarea valabilității documentelor vehiculelor: ITP, RCA, vinietă, CASCO, verificare tahograf, ISCIR, licență de transport a mărfurilor periculoase
  • Înlocuirea anvelopelor în funcție de distanțele parcurse, de numărul de ore de funcționare a motorului sau de dată
  • Efectuarea reviziilor sau a schimbului de ulei în funcție de distanțele parcurse, de numărul de ore de funcționare a motorului sau în funcție de dată
 • Sunt evidențiate documentele care au expirat, reviziile, schimbul de ulei sau schimbul de anvelope care nu au fost efectuate la timp.
 • Sunt afișate informații cu privire la numărul de zile, kilometri sau ore rămase până la efectuarea reviziilor, a schimbului de ulei și de anvelope (pentru aceste alarme sunt utilizate informațiile preluate din computerul de bord).