Vizualizarea grafică a traseelor parcurse.

Facilitează vizualizarea rutelor parcurse de vehicule. Fiecare rută parcursă (între o pornire și o oprire de motor) este colorată distinct.

Permite afișarea dinamică a evenimentelor aferente rutelor: start traseu, stop traseu, opriri (motor pornit și viteză zero), staționări (motor oprit).

Oferă posibilitatea vizualizării tuturor evenimentelor transmise de către echipamentele hardware și a tuturor parametrilor vehiculului, aferenți fiecărei transmisii.

Permite vizulizarea informațiilor detaliate cu privire la traseele urmate de vehicul (oră de start și oprire, distanță parcusă și viteza maximă cu care a rulat vehiculul).

Permite vizulizarea traseului efectuat de vehicul, pe hărți satelitare 3D.