Centralizează infomații aferente întregii flote.

 • Afișează informații multiple cu privire la toate vehiculele din flotă, în funcție de capabilitățile acestora și de sistemele instalate:
  • Informații despre vehicul: categorie, marcă și model
  • Informații despre șofer: nume, prenume și telefon
  • Informații despre startul și finalul traseului: dată, oră, adresă sau POI
  • Locație de parcare
  • Timpi: total de funcționare, staționare, deplasare, relanti, funcționare motor auxiliar, funcționare sirocol
  • Distanțe parcurse: preluate de pe GPS, CAN și tahograf
  • Consumuri de carburant: rulare, relanti, funcționare echipament auxiliar, sirocol, CAN, sondă litrometrică
  • Alimentări cu carburant sau informații importate de la furnizorii de carburant
  • Index de kilometraj calculat de GPS, preluat de pe CAN sau tahograf și index de ore de funcționare a motorului, la începutul și sfârșitul fiecărei zile
 • Poate fi generat pe orice interval de timp.
 • Poate fi vizualizat în aplicația KTrack sau exportat în format excel sau csv.
 • Poate fi configurat pentru a fi generat automat și transmis pe orice adresă de e-mail.
 • Centralizează informațiile pe trasee, pe zile, pe săptămână și pe toată perioada selectată pentru generarea raportului.