Afișează date statistice, cu privire la evenimentele generate de stilul de condus al șoferului și evaluează șoferii.

  • Afișează informații detaliate cu privire la stilul de condus al șoferului și punctajul obținut de acesta pentru fiecare parametru monitorizat (accelerare bruscă, frânare bruscă, abordare periculoasă a curbelor, depășire a limitei de viteză, viteză medie de deplasare, turare excesivă a motorului, consum de carburant)
  • Afișează punctajul general obținut de fiecare șofer
  • Evidențiază timpii de funcționare și staționare ai vehiculului, precum și distanța parcursă.
  • Centralizează informațiile pe șofer și pe zile.
  • Poate fi generat pe orice interval de timp.
  • Poate fi vizualizat în aplicația KTrack sau exportat în format excel sau pdf.
  • Poate fi configurat să fie generat automat și transmis pe orice adresă de e-mail.