Rapoarte şi funcţii

Rapoarte

Aplicația de monitorizare și management online a autovehiculelor, KTrack, este un instrument util și ușor de utilizat pentru managerii și responsabilii de administrarea flotelor, precum și pentru propietarii de flote care urmăresc eficientizarea, reducerea costurilor, creșterea siguranței bunurilor și a productivității afacerii.

Aplicația de monitorizare și management online a autovehiculelor generează rapoarte de flotă auto extrem de complexe, utile și dinamice, în format tabelar sau grafic. Rapoartele pot fi personalizate și generate conform criteriilor specifice domeniului de activitate al clienților noștri.

Tipuri de rapoarte

 • Rapoarte generale

  Acest tip de rapoarte afișează informații generale legate de activitatea flotei : istoricul traseului parcurs, urmărirea traseului parcurs sau a abaterilor de la traseu, stabilirea zonelor de interes, consumul de combustibil real şi normat, distanțele parcurse, orarul de activitate, comportamentul șoferului în timpul utilizării autovehiculului, frecvența opririlor și a staționărilor și durata acestora, parametri tehnici de funcționare etc.

  detalii aici

  Abatere traseu: raportul afișează informații cu privire la abaterile unui autovehicul de la un traseu prestabilit: kilometri parcurși pe traseul de abatere, interval de timp, traseu de abatere, etc; acest raport are rolul de a informa cu privire la nerespectarea traseului predefinit, alocat pe un autovehicul.

  Rapoarte abatere traseu

  Acționare senzori: raportul afișează informații detaliate cu privire la activitatea funcțiilor suplimentare ale autovehiculelor și utilajelor (basculare, excavaţie, malaxare, camera frigorifică, compresor, etc) și a senzorilor suplimentari montați pe vehicule (senzori pe uşi, capotă, portbagaj, etc); acest raport are rolul de a vă oferi informații  cu privire la activitatea motoarelor auxiliare ale vehiculelor sau statusul senzorilor de contact (durata de funcționare a motoarelor sau de acționare a senzorilor, data și locația pornirii/opririi motoarelor auxiliare sau a schimbării stării senzorilor, etc).

  Rapoarte actionare senzori

  Activitate în zonele de interes: raportul afișează informații cu privire la activitatea vehiculelor în anumite zone de interes (momentul intrării sau părăsirii unei zone de interes create în aplicație şi perioda de staţionare în respectiva zonă);

  Rapoarte activitate in zonele de interes

  Consum combustibil normat: raportul afișează informații cu privire la consumul de combustibil normat înregistrat de vehicul; calculul consumului de combustibil normat se realizează automat în funcție de  următorii parametri: tipul traseului (urban/extraurban),  categoriile  de drum (D1, D2, D3, D4, D5, D6) și sezon (iarnă/ vară).

  Rapoarte consum combustibil normat

  Consum combustibil real: raportul afișează informații cu privire la consumul de combustibil real înregistrat de vehicul; informația este preluată din computerul de bord al vehiculului sau prin monitorizarea turației motorului/timpului de deschidere al injectorului.

  Rapoarte consum combustibil real

  Depășire viteze legale: raportul afișează informații cu privire la depășirea limitei legale de viteză ținând cont de limita admisă pe fiecare sector de drum.

  Rapoarte depasire viteza legala

  Detaliu Orar: raportul afișează informații cu privire la utilizarea vehiculelor în timpul și în afara programului de lucru (distanțele  parcurse, durata de timp, etc.); sunt eliminate astfel cursele clandestine precum și utilizarea în interes personal a vehiculelor.

  Rapoarte detaliu orar

  Distanțe parcurse: raportul afișează informații cu privire la dinstanța parcursă de un autovehicul, detaliat pe fiecare zi a lunii; acesta poate fi generat pe un autovehicul sau pe toate autovehiculele din flotă.

  Rapoarte distante parcurse

  Foaie de parcurs: raportul afișează informații detaliate cu privire la distanțele parcurse, datele exacte  de pornire/oprire ale motorului (dată, oră, minut, secundă), orele de funcționare/de staționare ale motorului, vitezele de deplasare (maxime, medii)  precum și traseul urmat de vehicul (detaliat la nivel de stradă).

  Rapoarte-Foaie-de-parcurs-ab

  Grafic nivel rezervor: raportul afișează informații detaliate cu privire la nivelul de combustibil din rezervor, pornirile și opririle de motor, cantitatea de carburant  existentă în rezervor în fiecare moment; raportul are rolul de putea identifica cu ușurință alimentările și sustragerile de carburant.

  Rapoarte grafic nivel rezervor

  Grafic turație: raportul afișează informații detaliate cu privire la turația motorului precum și pornirile/ opririle de motor; raportul are rolul de putea identifica cu ușurință utilizarea conformă a motorului vehiculului (sarcină, relanti, supraturație, etc).

  Rapoarte grafic turatie

  Grafic viteză: raportul afișează informații detaliate cu privire la viteza de deplasare a vehiculului în fiecare moment, precum și pornirile și opririle de motor.

  Rapoarte grafic viteza

  Grafic temperatură: raportul afișează informații detaliate cu privire la temperatura înregistrată de senzorul de temperatură conectat la echipamentul VTS precum și pornirile și opririle de motor; acest raport are rolul de a oferi o evidență clară a variației temperaturii în anumite intervale de timp; diagrama disponibilă în aplicație  poate fi considerată o dovadă a temperaturii la care au fost transportate anumite produse.

  Rapoarte grafic temperatura

  Grafic stil condus șofer: raportul afișează informații detaliate cu privire la stilul de condus al șoferului (accelerări bruște, frânări bruște, abordare periculoasă a curbelor), transpuse pe graficul de viteză al vehiculului.

  Raport dinamic: raportul afișează informații detaliate centralizate cu privire la majoritatea parametrilor monitorizați de sistemul GPS, oferind posibilitatea de a selecta spre a fi afișate numai informațiile de interes.

  Rapoarte raport dinamic

  Raport Opriri: raportul are rolul de a de a prezenta un desfașurător al opririlor (viteză zero, motor pornit), durata de timp, intervalul de timp și locația acestora.

  Rapoarte raport opriri

  Raport alarme: raportul are rolul de a prezenta informații cu privire la alarmele înregistrate în sistem în perioada selectată.

  Rapoarte raport alarme

  Raport de activitate: raportul afișează informații detaliate cu privire la distanțele parcurse, datele exacte  de pornire/oprire ale motorului (adresă, dată, oră, minut, secundă), orele de funcționare/de staționare ale motorului, vitezele de deplasare (maxime, medii) precum și traseul urmat de vehicul (afișat grafic pe harta licențiată).

  Rapoarte raport de activitate

  Raport de activitate POI: raportul afișează informații cu privire la gradul de vizitare al zonelor/punctelor de interes; acest raport este utilizat pentru a avea o evidență clară asupra vizitării clienților, partenerilor sau a punctelor de desfășurare a activității; raportul afișează informații detaliate cu privire la distanțele parcurse, datele exacte  de pornire/oprire ale motorului (dată, oră, minut, secundă), orele de funcționare/de staționare ale motorului, vitezele de deplasare (maxime, medii), precum și traseul urmat de vehicul (afișat grafic pe harta licențiată);

  Rapoarte raport de activitate POI

  Raport opriri și staționări: raportul are rolul de a prezenta un desfașurător al opririlor (viteză zero, motor pornit) și staționărilor (motor oprit), durata, intervalul de timp și locația acestora ;

  Rapoarte raport opriri si stationari

  Status motor: raportul afișează informații cu privire la intervalul de timp în care motorul a funcționat la relanti, în sarcină sau a fost oprit; are rolul de a evidenția modul de utilizare al vehiculului reducând astfel consumul de carburant și gradul de uzură al motorului;

  Rapoarte status motor

  Sumar CAN: raportul este disponibil pentru vehiculele pe care s-a instalat echipament VTS ce permite preluarea informațiilor din compterul de bord al vehiculului; raportul afișează informații detaliate cu privire la distanțele parcurse, datele exacte  de pornire/oprire ale motorului (adresă, dată, oră, minut, secunda), orele de funcționare/de staționare ale motorului, vitezele de deplasare (maxime, medii), traseul urmat de vehicul (afișat grafic pe harta licențiată) precum și consumul de combustibil;datele sunt preluate direct din computerul de bord și sunt afișate în raport fară a fi prelucrate de către aplicația KTrack;

  Rapoarte Sumar CAN

  Sumar FLOTĂ: raportul afișează informații detaliate centralizate cu privire la activitatea tuturor vehiculelor monitorizate prin GPS: timpi de funcționare ai motorului ( rulare, staționare, oprire), distanțele parcurse în cursul săptămânii (luni-vineri) și în weekend (sâmbătă-duminică), în timpul și în afara programului de lucru , vitezele de deplasare (maximă și medie) precum și consumul de combustibil;

  Rapoarte Sumar Flota

  Tahograf digital: raportul afișează informaţii cu privire la viteza de deplasare a vehiculului; informațiile sunt afișate pe un format asemanator cu cel al raportului emis de tahograful analogic instalat pe vehiculele cu o greutate > 3,5 tone.

  Rapoarte Tahograf

  Stil condus șofer: raportul afișează informații detaliate centralizate cu privire la stilul de condus al șoferului (accelerări bruște, frânări bruște, abordare periculoasă a curbelor ) defalcat pe zile și pe fiecare vehicul pe care acestia și-au desfășurat activitatea; acest raport evidențiază modul de utilizare al vehiculelor având rolul de a diminua cheltuielile suplimentare cu mentenanța (schimbul mai des al consumabilelor: uleiului, anvelopelor, etc), scăderea riscului de producere al accidentelor, etc.

  Rapoarte Stil condus sofer

  Raport tranzit zonal: raportul afișează date cu privire la intrarea şi ieşirea vehiculelor într-o anumită zonă de interes monitorizată; acesta are rolul de a monitoriza gradul de vizitare al zonele de interes : vehiculele și durata de timp în care zona a fost tranzitată.

  Rapoarte Tranzit Zonal
 • Rapoarte de management al flotei

  Acest tip de rapoarte afișează informații cu privire la activitatea șoferilor și a autovehiculelor utilizate, a documentelor aferente administrării flotei și a personalului care o utilizează, evidența reviziilor și actualizării documentelor, evidența costurilor de întreținere, etc.

  detalii aici

  Activitate șofer: raportul afișează informaţii cu privire la activitatea șoferilor: vehiculele pe care aceștia le-au utilizat și intervalele orare în care aceștia au condus.

  Activitate vehicul: raportul afișează informaţii cu privire la activitatea vehiculelor: șoferii care au condus vehiculul selectat precum și intervalele orare în care acestea au funcționat (motor pornit).

  Centralizator costuri: raportul afișează informații cu privire la totalul cheltuielilor înregistrate în sistem, aferente vehiculelor monitorizate (ITP, CASCO, RCA, vinieta, anvelope, service, revizii, alimentări, accidente, etc) ; acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra cheltuielilor aferente vehiculelor.

  Documente active șoferi: raportul afișează informaţii centralizate cu privire la documentele aferente șoferilor autovehiculelor din flota companiei, în vederea vizualizării sau printării acestora; acesta are rolul de a oferi informatii cu privre la documentele active ale șoferilor permițând un management facil al acestora.

  Documente active vehicule: raportul centralizează documentele aferente autovehiculelor din flota companiei, în vederea vizualizării sau printării acestora; raportul are rolul de a oferi informații cu privre la documentele active ale vehiculelor  permițând un management facil al acestora.

  Notificări șoferi: raportul afișează informaţii centralizate cu privire la perioadele de valabilitate ale documentelor șoferilor (perioada de timp rămasă până la expirarea documentului sau perioada de timp de când a expirat documentul respectiv).

  Notificări vehicule: raportul afișează informaţii centralizate cu privire la perioada de valabilitate a documentelor vehiculelor (perioada de timp rămasă până la expirarea documentului sau perioada de timp de când a expirat documentul respectiv).

 • Rapoarte administrator

  Acest tip de rapoarte afișează informații cu privire la modul de administrare a aplicației de monitorizare a autovehiculelor, a utilizatorilor și a numarului de alimentări.

  detalii aici

  Alimentări benzinărie: raportul afișează informaţii cu privirile la alimentările de carburant efectuate de către vehicul la benzinărie; raportul este disponibil în situația în care este importat în aplicația KTrack documentul cu alimentările efectuate, document pus la dispoziție de către furnizorul de carburant (Petrom, Rompetrol, Mol, etc.).

  Logări utilizatori: raportul afișează informaţii cu privire la activitatea utilizatorilor în cadrul aplicaţiei KTrack (data logarii/delogării fiecărui utilizator.

  Obiective asociate utilizatorului: afișează date  cu privire la vehiculele alocate fiecărui utilizator al aplicației KTrack facilitând  astfel un control eficient asupra drepturilor alocate utilizatorilor.